Barn

Som en høytidelig markering av det nye lille mennesket som er født, bæres det nyfødte barnet frem foran menigheten. Barnet og familien velsignes ved bønn. På denne måten ønskes barnet tidlig velkommen i felleskapet.

Barna er viktige i menighetslivet i BCC Bergen. Vi ønsker å legge til rette for et tilbud hvor de kan få utfolde seg på sine premisser, gjennom alle alderstrinn. Søndagsskolen foregår parallelt med søndagsmøtet,  og er delt i to grupper etter alderen 3-7 år og 8-12 år. Her får barna knytte tilhørighet til et trosfellesskap, og bli kjent med Bibelens fortellinger. Sammen med engasjerte ledere kan de også få reflektere rundt temaer som vennskap, mobbing, inkludering, omtenksomhet og respekt for andre

En trygg og god oppvekst i menigheten – dette er noe vi ønsker at alle barn i BCC Bergen skal oppleve. Det tilrettelegges for vennskap og mestring gjennom lek og fritidsaktiviteter. Mye av dette er organisert gjennom samarbeid med Aktivitetsklubben (AK), Marsteinen idrettslag (MIL) og Hellehaugen Hestegård.

Aktivitetsklubben (AK) samler ukentlig barn fra 2 – 7. klasse og deres mentorer til lek og felles interesser gjennom skoleåret.

Ungdom

Ungdomsgruppen i BCC Bergen består av ungdom i alderen 13-36 år. Denne gruppen har faste samlinger en dag i uken. Relevante tema fra ungdommers liv, med Bibelen som verdifull rettesnor og hjelp, står sentralt under disse samlingene. Gjennom aktiviteter som sport, kaffebar, interessegrupper og arrangementer, bygges et sterkt fellesskap mellom ungdommene. Ved BCC Bergens lokalavdeling i Brunstad Ungdomsklubb, har ungdommene et rikt og variert aktivitetstilbud i ukedagene. Interessegruppene drives av ungdommene selv, hvor eldre ungdommer fungerer som mentorer for yngre ungdom.

Våre samlinger

BCC Bergen har ukentlige møter med trosoppbyggelse på søndager, hvor det parallelt arrangeres søndagsskole med opplegg for barna.  Ungdom har også en egen samling hver uke. I tillegg samles menigheten jevnlig til fester og begivenheter, som bryllup, minnesamvær, og markeringer rundt høytidsdager.

Kontakt oss

Jørgen Johnsen: +47 930 63 094