Inspirert til ansvar og innsats!

aarsrapport_bkmbergen_2012_web-500px2012 var et år med høy aktivitet og stort engasjement i Brunstad Kristelige Menighet i Bergen. Medlemmene er motivert for det arbeidet som foregår i menigheten. Dette gjenspeiler seg i økonomien.

Klikk her eller på bildet til høyre for å åpne årsrapporten som PDF (11 MB) i en ny arkfane

Vi opplever en god giverkultur i BKM Bergen. Vi tror at gode formål og en god prosjektstyring bidrar til dette. At midlene ikke forsvinner i administrative prosesser er også betryggende for de som bidrar. Hjertesakene blir fulgt opp.

Regnskapet for 2012 viser en sunn økonomi. Driftsinntekter på NOK 7 768 943 sikret et årsresultat på NOK 3 110 288. Dette har blitt overført til egenkapitalen.

Styret setter stor pris på den entusiasme som medlemmene har vist i 2012. Vi vil kontinuerlig sørge for en forsvarlig forvaltning av de verdiene som er plassert innenfor tilsynsansvaret.

Styret har signalisert overfor Panorama Konferansehotell at BKM Bergen ønsker å bli en fast leietaker av en ny konferansesal på hotellet, og at vi derfor ønsker å bidra økonomisk.

73 % av menighetens medlemmer er barn og ungdom under 37 år. Vi ønsker å sikre gode rammer for deres fremtidige aktivitet og trosoppbyggelse, og har derfor kommet i gang med en spareplan. Målet er å gi oss minst 50 % egenkapital den dagen vi ønsker å gjennomføre investeringer av betydning. Det er bred enighet om, og stor entusiasme rundt disse planene.

Mange av våre barn og ungdommer bruker mye av sin tid på vårt internasjonale konferansested Brunstad, særlig på sommeren. BKM Bergen ønsker derfor også å støtte opp om nye planlagte sportsfasiliteter her.

Daniel Opitz, styrets leder