Engasjement og styrket fellesskap

[wds id=»1″]

 

2016 har vært et år der vi har opplevd stort engasjement i bredden. Vi opplever en menighet som mer enn noen gang inkluderer og ønsker velkommen den enkeltes bidrag til fellesskapet. Vi ser at nye arenaer og fora åpner for kreativitet og gjensidig inspirasjon. Å bruke evner og ressurser i det som for mange er en hjertesak, oppleves som personlig utviklende. Vi har bygget fellesskap i mindre grupper, hvor den enkelte blir sett og hørt. Resultatet er en menighet hvor det er et høyt personlig engasjement, hvor alle har en mulighet til å påvirke og bidra. Gjennom året har vi vært samlet til flere inspirasjonsfester som har vært preget av mye kreativitet og giverglede, og styrket vårt felleskap.