Årsrapport for 2017

 

Året 2017 har vært et år med mange begivenheter og stor aktivitet.