100 års jubileum for BKM Bergen

100 års jubileum for BKM Bergen

I 2018 var det 100 år siden Brunstad Kristne menighet slo røtter i Bergen. Dette skjedde 20 år etter at Johan Oskar Smith la grunnlaget for det som har blitt et verdensomspennende kristent fellesskap.  

Gjennom 1.verdenskrig tjenestegjorde menighetens grunnlegger Johan Oskar Smith på marinefartøy som reiste langs norskekysten. På sin ferd var han svært virksom for å spre evangeliet som han selv var så begeistret for. På denne måten vokste det etter hvert fram små menigheter i flere av byene langs norskekysten. Hans gode venn og trosfrende, Theodor Ellefsen kom i 1915 i kontakt med  Olaug Lillevik, Hilda Broks og Simon Johannes Madsen da han var i land i Finnmark. Hilda Broks og Olaug Lillevik fikk etterhvert arbeid i Bergen og bosatte seg der. Johannes Madsen, som på denne tiden arbeidet på hurtigskipet SS Midnattsol, besøkte disse to når skipet lå til kai i Bergen. De første møtene i BKM Bergens historie ble holdt på Hilda Broks hybel med disse tre tilstede. Dette var starten på et kristent fellesskap som har vokst og utviklet seg i Bergensregionen gjennom flere generasjoner. 

Mandag 9. april markerte seniorene jubileet ved å besøke steder som har hatt noe å si for menighetsbyggingen til BKM Bergen.