Aktivitetstilbud for barn og unge

Aktivitetstilbud for barn og unge

Barn og unge i BKM Bergen, har hatt et rikholdig og variert aktivitetstilbud gjennom 2018. 

BKM samarbeider tett med ideelle foreninger som har fokus på barn og unges psykiske helse, sosiale kompetanse og utvikling. De samarbeidende foreningene deler BKMs verdigrunnlag, og setter verdiene frivillighet, fellesskap, likeverd og livsmestring høyt.