Bibelundervisning

Bibelundervisning

På høsten det året ungdommene fyller 14 år, starter de på bibelundervisning. Dette består av ca. 12 temakvelder, fordelt på et halvt år. Undervisningen formidler kjernen i BKMs tro og lære. Dette er den alderen der de eksistensielle spørsmålene gjerne dukker opp, og ved denne opplæringen kan de lettere ta stilling til hvilken retning de vil velge i livet. Rammen for disse kveldene er uformell og avslappet. Det er lagt opp til at de unge skal få delta aktivt med spørsmål og undring ved å dele noen av sine tanker. De som underviser, bruker enkle og gode virkemidler for å gjøre budskapet interessant og lettfattelig for de unge jentene og guttene. Pause med drikke og snacks er en naturlig del av disse kveldene.  Det har de siste årene vært to kvinner og to menn som har holdt bibeltimer, og de har sørget for at trivselsfaktoren har vært høy.

Tilfeldighetene gjorde at det i 2018 bare var gutter på bibelundervisningen. Hele menigheten var samlet for å feire disse syv ungdommene den påfølgende våren.