Menighetsbygging gjennom 100 år

Styrets beretning

Fra venstre: Torstein Skutle, Knut Holm Andersen, Toril Holm Berg, Daniel Opitz, Gjermund Gangsøy og William Bernhardsen

I 2018 var det 100 år siden Brunstad Kristne Menighet (BKM) slo røtter i Bergen. Dette skjedde 20 år etter at Johan Oskar Smith la grunnlaget for det som har blitt et verdensomspennende kristent fellesskap.  Gjennom disse 100 årene har det vært en stor utvikling både i samfunnet generelt og ellers innad i menigheten. Det som startet med husmøter med en håndfull mennesker til stede, har vokst til å bli et aktivt og levende fellesskap med aktiviteter og tilbud gjennom hele uken for barn, unge og eldre. 

I en tid der 70% av barn som vokser opp i religiøse forsamlinger forlater trosfellesskapene i ungdomstiden, ser vi en motsatt tendens i BKM. Selv om noen velger bort troen, er det en tendens til at flere enn før velger å bli en del av det kristne fellesskapet i ung- og voksen alder.

Mange spør oss om hvorfor ungdommer velger å bli i forsamlingen. Det er nok flere grunner til det. En av hovedgrunnene kan være den enkeltes mulighet til aktiv deltagelse på mange plan, noe som i seg selv oppleves meningsfylt.

I de senere år har menigheten lagt stor vekt på å skape gode rammevilkår for kristendommen, dvs. å skape en arena der det er rom for aktiv livsutfoldelse og trosoppbyggelse. Det er lagt ned adskillig arbeid og penger for utvikling av kristenlivet gjennom året 2018. Hos oss lar vi i økende grad den ungdommelige drivkraften styre aktiviteter og oppbyggelse, og vi har sett at dette har gjort noe med opplevelsen av trygghet og fellesskap. Vi ser at det å kunne legge ned en innsats som gjør en forskjell, og oppleve at det blir verdsatt, resulterer i et sterkere eierskap enn bare å være mottaker av andres innsats. Dette er i tråd med Stortingsmeldingen 2018 som sier at frivillighet bidrar til å utdanne medlemmene til gode medborgere, og at organisasjonene dermed har en samfunnsbyggende verdi, i tillegg til den verdien det tilfører det enkelte menneske.