Seniorene

Seniorene

I dagens samfunn kan overgangen til pensjonsalderen være utfordrende for mange. Livet går inn i en ny fase hvor mange av de daglige rutinene forsvinner eller byttes ut. I denne livsfasen kan mange kjenne på ensomhet og en følelse av å leve på siden av samfunnet. BKM ønsker være et trossamfunn hvor de eldre kjenner seg som likeverdige deltakere. Verdien av å tilhøre et fellesskap og kunne delta i meningsfulle aktiviteter, kan være svært stor, både for psykisk, fysisk og åndelig helse. Det arbeides derfor aktivt i BKM Bergen for å gi seniorene våre gode vilkår. 

Seniorene I BKM Bergen har nå lagt et aktivt og spennende år bak seg. Gjennom året har seniorene hatt sine jevnlige samlinger, fått besøk av seniorer fra andre vennskapsmenigheter og dratt på utflukter som har gitt gruppen nye impulser og et tettere bånd. Vi kan ta en titt på noen av opplevelsene seniorene hadde i 2018. 

I forbindelse med BKM Bergens hundreårsjubileum, dro den eldre garde på utflukt til Bergen sentrum. Dette ble en reise i gamle spor. Vårdagen ble benyttet til å besøke adresser som har vært samlingssteder for BKM Bergen oppigjennom tidene. Seniorene benyttet anledningen til å mimre tilbake til svunne tider. Gode opplevelser ble trukket frem, og sammen med kjente og mindre kjente fortellinger dannet de en historisk ramme som alle de tilstedeværende fikk ta del i. 

Da den første høstmåneden nærmet seg slutten, startet seniorenes tur til “fruktbare” Hardanger. Det var ikke bare epler som ble innhøstet på denne turen. Pakken av tilrettelagte og interessante aktiviteter, gode matopplevelser, samtaler og åndelig oppbyggelse virket berikende for både sinn og skinn. Å kjenne tilhørighet til et fellesskap er vel så viktig i alderdommen. Å dra på slike utflukter og dele opplevelser med hverandre, virker samlende og bidrar til et sunt og godt fellesskap mellom seniorene.