Søndagsskole

Søndagsskole

Når barna fyller fire år, ønskes de velkommen til å delta på søndagsskolen. Den avholdes hver søndag, parallelt med at BKM Bergen har gudstjeneste. Barna deles inn i to aldersgrupper for å sikre at budskapet treffer godt. For den yngste gruppen er søndagsskolen lagt opp som en samlingsstund med påfølgende lek og aktiviteter. For de litt eldre barna er opplegget mer undervisningspreget, med bruk av ulike medier for å få fram budskapet. Vi har en gruppe på åtte til ti engasjerte kvinner og menn som veksler på å holde søndagsskole. Det blir tatt i bruk virkemidler som film, musikk, skuespill, animasjoner og gruppearbeid. Kahoot er et online quizprogram som blir mye brukt og er populært blant barna. Det som først og fremst blir tatt opp på søndagsskolen er historier fra Bibelen. I tillegg blir barna oppmuntret til å vise omtanke og være gode mot hverandre. Vi har som mål at hvert enkelt barn skal føle seg elsket av Jesus akkurat slik som de er.