Pressemelding fra BKM Bergen

Skuffet over NRK Brennpunkts fremstilling av trossamfunnet vårt


I forbindelse med dokumentaren «Guds utvalde» som ble sendt på NRK 11.november, reagerer lokalmenigheten i BKM Bergen på måten trossamfunnet fremstilles på. Programmet formidler liten eller ingen kunnskap om det positive som gjøres for at barn og unge skal ha gode opplevelser med kristen tro.  

Dokumentaren skaper et inntrykk av en ukultur i trossamfunnet, der det fremsettes en rekke grove påstander og antydninger. Påstandene er alt fra pengepress i trossamfunnet, negativ sosial kontroll, at lederne beriker seg på medlemmenes penger osv. Dette er noe vi selvsagt tar sterk avstand fra i vårt menighetsliv.

BKM Bergen oppleves av medlemmene som et livskraftig og sunt trossamfunn med Bibelen som trosgrunnlag. Vi har et utbredt aktivitetstilbud for barn og unge og arbeider for å gi de en god barne- og ungdomstid, basert på kristne verdier.


 Alt vårt arbeid bygger på frivillighet, og vi er glade for at vi har medlemmer som sier sin mening. Dette har vi også fått se det siste døgnet i sosiale medier, hvordan medlemmene står opp og sier sin mening og hvordan de opplever å være medlem i BKM. Vi har årsmøter der vi stemmer over budsjetter og viktige avgjørelser, og vi jobber for å ha en god kultur som preges av raushet, omsorg og god takhøyde. 

Videre antyder programmet at ledere skal ha beriket seg på menighetens penger. BKM Bergen vil sterkt motsi denne framstillingen. Vi har god oversikt på våre innsamlede midler, som skal brukes til felleskapets beste og kristent arbeid i fremtiden. Dette har vi mye dokumentasjon på, fra revisorgodkjente regnskaper gjennom flere år. Årsrapportene våre ligger åpent på www.bkmbergen.no 

Når det gjelder taleklipp av Kåre J. Smith som gjengis i dokumentaren og på nrk.no, kjenner vi oss heller ikke igjen i det bildet som skapes av BKMs forkynnelse. Disse utdragene er klippet ut av sin sammenheng, og viser ikke et representativt bilde. Vi mener at den kristne forkynnelsen påvirker relasjonene våre positivt, både i hjemmet, menigheten og arbeidslivet, og gjør oss til gode samfunnsborgere. 

På bakgrunn av det overstående, er vi skuffet over det bildet som tegnes av vårt fellesskap, og henviser til Brunstad Christian Church (BCC) sin nettside for mer informasjon om saken: www.bcc.no. 

Vi er også bekymret for hvordan Brennpunkts dokumentar kan påvirke hverdagen til våre barn og ungdommer, og føre til økt stigmatisering og mobbing. Derfor er det viktig for oss som styre å si at vi jobber aktivt med å være et godt trossamfunn for alle medlemmene våre. Vi ønsker også å ha en god dialog med lokalsamfunnet om hvem vi er og hva vi står for. Vi er trygge på at våre medlemmer i stor grad opplever vårt fellesskap som en positiv kraft i deres daglige liv, og det oppfordres til å komme med innspill og ideer til hvordan vi sammen kan utvikle oss til å bli bedre. 

Dersom noen har spørsmål til oss etter å ha sett den nevnte TV-episoden, eller lurer på andre ting, er det bare å ta kontakt med oss. 

Sammen med denne pressemeldingen, velger vi nå å publisere en kort film som er vår egen historie om hva vi som et lite norsk trossamfunn har opplevd i møte med et nytt stort samfunnsproblem. Link til YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZUdrpPWxHRU&feature=youtu.be 

Styret i BKM Bergen
Kontaktperson: Silvia Høines
Mail: styret@bkmbergen.org