Kjerneverdier anno 2013

Heiagjeng

BKM Bergen – Kjerneverdier anno 2013

Brunstad Kristelige Menighet i Bergen (BKM Bergen) er en almennyttig forening knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) i et trosfellesskap.

BKM Bergen er både trosmessig og teologisk forankret til det som Johan Oscar Smith (1871 – 1943) fra Horten sto for, og levde ut. Hans overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene, og helliggjørelse og videreutvikling ved troens lydighet, fikk frem et sterkt personlig engasjement i kristenlivet. Troen på at Jesus ble fristet uten å synde er sentral i vår forkynnelse. Derfor er også Jesu liv, fristelser, kamper og seire av stor interesse for oss. Vi tror at vi kan etterfølge ham i dette.

johan Oscar Smith

Johan Oscar Smiths [1871 – 1943] verdier står sterkt i BKM Bergen anno 2013

Johan Oscar Smiths særlige omsorg for barn og unge gjorde ham på mange måter også til en pioner innen lekmannsbevegelsen. Det samme engasjementet står i dag sterkt i BKM Bergen og danner grunnlaget for et aktivt og ekte fellesskap.

BKM Bergen har vært aktiv fra 1917, og har leid lokaler på ulike adresser frem til 1966. Vi har tidligere eid lokale i Vaskerielven 1 (1966 til 1983), og i Krabbedalen 66 i Olsvik (1984 til 2008). Vi har i tillegg eid landstedet «Svanlitangen» på Totland.

BKM Askøy var en selvstendig menighet frem til 1992, da Askøybrua kom, og ble da fusjonert med BKM Bergen. BKM Bergen eier i dag eiendommen Kårevik på Askøy. BKM Bergen ble formelt stiftet som forening den 10.11.1997, og driver i dag sin hovedvirksomhet i leide konferanselokaler på Panorama Konferansehotell i Sund kommune på Sotra.

Menigheten kan for 2013 se tilbake på et rikt og engasjerende år. Vi var 520 medlemmer ved årsskiftet, og nær 65 % av disse er bosatt i Sund kommune. Gjennomsnittsalderen er 22 år. 240 eller 46% er under 21 år og 71% eller 371 personerer under 37 år. Aldersgruppen 60+ utgjør i dag ca. 10% av medlemmene. Hovedtyngden ligger altså på barn og ungdom og det meste av innsatsen går naturligvis også til disse. 26% eller 137 er barn under 10 år. Tenåringene våre, mellom 13 og 19 år utgjør 81 medlemmer eller 16%.

Menigheten legger ellers til rette for inspirerende aktiviteter for alle aldersgruppen og opplever ikke generasjonsskillene som vesentlige utfordringer.

Kjærlighet og omsorg for de andre står sentralt i vår tro. Vi tror blant annet på ordene fra Paulus  om at de sterke skal bære de svakes svakheter. Dette gir harmoni og glede i alle aldersgrupper i menigheten.

Les også “Verdiene våre”!

Vår trosoppbyggelse står i sentrum for vår virksomhet, og størstedelen av ressursene i 2013 ble viet barn og ungdom. I dette arbeidet har vi vært så heldige å ha engasjerte og visjonære barne- og ungdomsarbeidere. Vi vil spesielt rette en varm takk til disse.

Svein Johnsen (70) og Daniel Opitz (57)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *