Motivert til innsats – Styret i BKM Bergen

Motivert til innsats for fellesskapet

Styret i BKM Bergen 2013

Daniel Opitz

2013 var et år med mye aktivitet, høy deltagelse og stort engasjement i Brunstad Kristelige Menighet i Bergen. Dette gjenspeiler seg også i økonomien.

Vi opplever en sterk giverkultur i BKM Bergen. Vi tror at gode målsettinger og god prosjektstyring bidrar til at pengene ikke forsvinner i unødvendig administrasjon eller feilinvesteringer. Hjertesakene blir prioritert og gjennomført.

Regnskapet 2013 viser en sunn økonomi. Driftsinntekter på NOK  20 996 602 sikret et årsresultat på NOK 16 395 918, en klar forbedring i forhold til 2012.

Styret vil fortsatt sikre og sørge for en god forvaltning av de verdiene som ligger innenfor tilsynsansvaret vårt.

Styret har overfor Panorama Konferansehotell meddelt at BKM Bergen ønsker å være en fast leietaker av en ny konferansesal på hotellet. Denne er nå påbegynt og ventes ferdig juni 2015. BKM Bergen ønsker derfor å bidra økonomisk til prosjektet.

71 % av menighetens medlemmer er barn og ungdom under 37 år. Vi ønsker å sikre gode rammer for deres fremtidige aktivitet, og har en spareplan gående for dette formålet. Vi satser på at dette vil gi oss minst 50 % egenkapital den dagen vi ønsker å gjennomføre større investeringer. Det er stor enighet om dette blant medlemmene i BKM Bergen.

Daniel Opitz, styrets leder

[gap height=”50″]

DSC_6357 copy

Styret i BKM Bergen 2013

Styret i BKM Bergen

BKM Bergen representeres utad av et samlet styre. Hele menigheten må imidlertid samlet godkjenne vedtektsendringer.

Kontrollkomiteen går gjennom regnskapet før styret legger det frem på årsmøtet. Andre beslutninger og valg er lagt til styret eller til forstander, men på alle nivåer er det krav om enstemmighet. Prinsippet om konsensus har over tid vist seg å være en vellykket og akseptert metode hos oss.

Det gjennomføres årsmøte for alle medlemmer hvert år, som annonseres i forkant. Årsmøtet for 2013 ble avholdt 16. juni, og alle over 18 år kunne delta.

Daniel Opitz

Daniel Opitz
Styrets leder

Knut Holm Andersen

Knut Holm Andersen

Toril Holm Berg

Toril Holm Berg

Torstein Skutle

Torstein Skutle

Gjermund Gangsøy

Gjermund Gangsøy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *