Fra styret

Når vi ser tilbake på året 2016, er fellesskap og frivillighet to viktige stikkord for aktiviteten som har foregått i BKM-Bergen. Det har vært et høyt aktivitetsnivå i menigheten, og det jobbes kontinuerlig for å ha et godt og variert aktivitetstilbud til både gammel og ung. Hovedfokuset har vært på barn og unge opp til 25 år. Dette kan forklares med at 308 av menighetens 557 medlemmer er under 25år. Vi har utfordret oss selv på at alle skal få delta i aktivitetsgrupper innenfor deres interessefelt. Av tilbud til barn og unge kan vi nevne film og media, kor, idrett, friluftsliv, dykking, rideskole og musikkproduksjon. Det er også en egen aktivitetsklubb for den eldre garde, som har fått navnet “Seniortreffet”.

Å få tilgang på et profesjonelt musikkstudio har stått på ønskelisten i mange år, da det er en stor gruppe talentfulle musikere, korister, solister og lydteknikere i BKM-Bergen. Disse har i flere år brukt mye tid på å produsere musikk til glede for BKM over hele verden, men fasilitetene har vært svært begrenset fram til nå. En av hjertesakene for styret for BKM-Bergen har vært å skaffe denne gruppen bedre lokaler og utstyr. Gleden var derfor stor da Panorama Hotell og Resort kunne tilby en leieavtale i sitt nyetablerte studio.

Det koster penger både å opprettholde og utvide vårt aktivitetstilbud og tilhørende fasiliteter. Vår økonomi er i hovedsak basert på at medlemmene bidrar med et månedlig gavebeløp til menighetsdrift, kalt «Davids søyle/BKM Bergen-avtalen». Den gode oppslutningen om avtalen legger grunnlaget for en sunn og forutsigbar økonomi. Ved utgangen av 2016 hadde vi månedlige avtaler som på årsbasis utgjorde til sammen kr. 4.700.000,- fordelt på 220 avtaler, mot kr. 4.500.000,- året før. En andel på kr. 1000,- pr. avtale går til BCC, som er vårt sentralledd for finansiering av misjonsarbeid. I tillegg jobbes det med inntektsbringende dugnader.

Vi erfarer at medlemmene i BKM-Bergen opplever en sterk fellesskapsfølelse og tilhørighet, og at ungdommene har framtidstro og pågangsmot. Det å bruke fritiden aktivt sammen, tror vi er med på å styrke samholdet og eierskap.

Styret i BKM Bergen