Våre samlinger

I tillegg til de faste møtene har vi i 2016 vært samlet til flere fester og begivenheter. Gjennom året har menigheten blant annet invitert til bryllupsfeiring for tre par, og arrangert fest for ungdom som har gjennomført trosopplæring.

 

En søndags formiddag i november ble det holdt dåp for 22 ungdommer fra BKM Bergen. Etter seremonien var hele menigheten var samlet til dåpsfest, hvor disse unge sto i sentrum for oppmuntrende ord fra foreldre og venner. Menigheten ser på dåp som et bevisst valg å ta, som voksen eller i ungdomsårene.

Høytidsdager som 17.mai og jul har også blitt markert, og i juni sto sommerfest med konsert  på programmet. Nytt av året er inspirasjonsfester med fokus på giverglede og fellesskap, som har skapt mange høydepunkter gjennom 2016.