Ungdom

Ungdomsgruppen i BKM Bergen opplevde året 2016 som svært innholdsrikt og utviklende på mange plan. Gjennom året har ungdommene både vært deltakere og arrangører av fester, turer og arrangementer av ulik art. Rundt 140 ungdommer deltok aktivt på ungdomsgruppens ukentlige samlinger. Mange av ungdommene deltok også i interessegrupper som dykking, fotball fordypning og «Adventure», hvor de kunne utøve sine hobbyer sammen med likesinnede, med det formål  å gi den enkelte ungdom muligheten til å utfolde seg, oppleve mestring og fellesskap, innenfor sine interessefelt.