Frivillighet

Når BKM Bergen i årsskiftet 2018/2019 feirer sitt 100års jubileum, vil medlemmene kunne se tilbake på et århundre rikt på festlige begivenheter. Vi har også samarbeidet om en rekke historiske prosjekter, og trolig er det disse som vil bli husket med størst glede.

Når mennesker med ulike evner og interesser samarbeider og får bidra på sin måte, oppstår det trivsel og et samhold vi opplever som unikt.

Tradisjonen for frivillig innsats er fremdeles en viktig del av vår virksomhet. Det legges ned stor innsats på mange forskjellige områder, slik at særlig de unge kan ha gode aktivitetstilbud, uansett interesse.

Vi vil også i årene fremover tilrettelegge best mulig for de som vil gjøre en frivillig innsats, og ha samlinger for å undervise og motivere de som vil bidra. Vi oppmuntrer ungdom fra 17 år til å være mentorer for de yngre. Sammen med eldre ungdom og voksne får de ha ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter.  På den måten lærer ungdommene å vise omsorg for andre, på samme måte som de fleste selv har opplevd som barn i menigheten.  Vi ser at ungdommenes positive engasjement motvirker passivitet, og at det også forebygger negativ adferd og destruktive ungdomskulturer.

Vi tror frivillig arbeidsinnsats også i fremtiden vil være bærebjelken i vår virksomhet, og pr. i dag har vi ingen lønnende stillinger.