Studio

Sommeren 2016 sto et splitter nytt studio for sang og musikkproduksjon klart på Panorama Hotell og Resort. Her har BKM-Bergen sikret seg en langsiktig leieavtale. I BKM Bergen er det en gruppe unge og voksne som brenner for å lage og formidle god musikk. Disse har i en årrekke holdt til i provisoriske studioer rundt om i hjem og garasjer. Gleden over å endelig få et skikkelig sted å være var derfor stor. Det nye studioet er ikke bare velutstyrt, men har også mye plass til sosialt samvær.  Flere kvelder i uken jobber musikkprodusenter og vokalister med å produsere musikk som legges ut på MP3-kilden. Noe av musikken legges også ut på Spotify. En dag i uken benyttes studio til øving for koret SeaSound, hvor de øver inn korarrangement til diverse konserter og fester.

Fra september 2016 har MP3-kilden hatt et nytt innslag. Hver morgen, fra mandag til fredag, legges det ut et lydspor med oppmuntrende ord til ungdom. Til disse sekvensene skal det også produseres musikk, og dette  jobbes det kontinuerlig med i studio. Vi har som mål at musikken skal holde en høy profesjonell standard. Før den legges ut på BMM, er det en lang prosess som må følges. Det skal lages arrangement, musikken må spilles inn, vokalen tas opp, det må mikses, og til slutt skal den tone- og volumjusteres. Det er viktig at musikken er behagelig å høre på, at lytterne ikke blir forstyrret av skurrende instrument eller falske toner.

I studio møtes ungdom som har særlig interesse for sang og musikk, hvor de får utfolde sine kreative evner. Dette arbeidet kan man si gir dobbel glede. Først for de som brenner for musikken, og deretter for lytterne.

Her kan du laste ned en sang som er produsert i vårt nye studio.