Barnevelsignelse

I lokalmenighetene som er tilknyttet BCC praktiseres ikke barnedåp, men det er tradisjon å holde barnevelsignelser. 

BKM Bergen hadde to barnevelsignelser i 2019. En i mars, der tre barn ble velsignet, og en i august der fire barn ble velsignet. Det foregår slik at foreldre og barn kommer fram foran forsamlingen under en gudstjeneste og de små barna blir bedt for av en forstander.

Det er alltid høytid når nye verdensborgere blir presentert for menigheten. Under disse gudstjenestene synges et utvalg sanger som er skrevet spesielt for slike anledninger, den mest kjente er “Velkommen som gjest på jorden”.