Frivillighet

En av grunnpilarene i BKM- Bergen har gjennom tiden vært deltakelse gjennom frivillig arbeid. Frivillighet handler om å skape noe sammen med andre som brenner for samme sak. Vår sak er at det kristne budskapet skal nå fram og gi mening fra livets begynnelse til slutt. Frivilligheten har gitt oss mulighet til å legge til rette og utvikle gode rammer for kristen virksomhet. Vi opplever at de som deltar finner mening, og knytter tilhørighet til organisasjonen. 

Hos oss har vi erfart hva den frivillige innsatsen betyr for organisasjonen og dens medlemmer, men samtidig er det viktig at vi søker å utvikle oss som organisasjon. Det blir derfor med jevne mellomrom gjort evalueringer som ofte fører til nytenking og endring av strukturer. 

Vi setter pris på at frivilligheten har stor plass i det norske samfunnet, og gleder oss over at det i  regjeringens stortingsmelding 2019 ble varslet at regjeringen vil gjøre  2022 til Frivillighetens år.