Styrets beretning

Året 2019 har gått inn i historien, og vi ser tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå i foreningen BKM -Bergen. Det er gledelig å se at medlemmene stadig holder fram med frivillighet i form av arbeidsinnsats og gaver, noe som betyr mye for at vi kan opprettholde et bredt utvalg av tilbud til medlemmer i alle aldre. 

Vår kristne tro er grunnlaget i all vår virksomhet, og fellesskapet i troen er det som knytter oss sammen. Det er nettopp dette fellesskapet som gjør at vi har et sterkt ønske om å samles, både lokalt og på internasjonale arrangement sammen med andre BCC-medlemmer fra inn- og utland.

BKM Bergen deltar på en rekke konferanser i regi av BCC gjennom året, der trosoppbyggelse står i høysetet. Nytt i 2019 var satsingen på ungdomscamper. Tidligere har det blitt avholdt en påskecamp i palmehelgen. I 2019 ble dette tilbudet utvidet til hele fire camper i året; Påske-, sommer-, høst- og romjulscamp. 

Vi opplever tro på fremtiden, og er en stadig voksende organisasjon. Med det øker behovet for kompetanseheving i foreningsdrift. Gjennom året har BKM Bergen sendt deltakere på kurs innenfor flere fagområder med temaer som økonomi, regnskap, kommunikasjon og forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Vi har også i år sendt deltakere på seminaret “Trygge barn- de voksnes ansvar”, som er et program som arbeider mot vold og overgrep, og for at alle barn og ungdom skal føle seg inkludert og respektert i våre miljøer. 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer som har lagt ned utallige timer frivillig innsats i vår organisasjon, slik at vi kan samles om det kristne budskapet og tilby barn og ungdom trosopplæring og aktivitet. Vi ser fram til å fortsette arbeidet i foreningen i året som kommer, og ønsker  videre å være en menighet der barn og unge velger å bli fordi de finner mening i å delta i troens oppgaver. 

Mvh. Styret for BKM -Bergen