Seniorene

BKM -Bergen har i en årrekke hatt fast aktivitetstilbud til den eldste aldersgruppen; seniorene. I tillegg til å dele felles tro, har de spist middag sammen, hatt hjernetrim, reist på forskjellige utflukter, og tatt imot besøk fra seniorer fra andre kanter av landet. Et av årets høydepunkt, var da det i mai ble det arrangert sammenkomst med seniorene fra BKM fra Grenland. Det oppleves som en berikelse å møte trosfeller fra andre byer, og sammen lot de seg inspirere til et aktivt pensjonistliv i fellesskap. med 

Nytt i 2019 var seniorkoret “SilverSound”. De gledet mange med sang og musikk, men kanskje aller mest hadde de glede av det selv. I desember deltok de på SeaSound sin årlige julekonsert.