Ungdomsaktiviteter gjennom året

Gjennom året har ungdom fra BKM -Bergen hatt samlinger om fredagskveldene.Fokuset for samlingene har vært trosoppbyggelse rettet mot ungdom.Som en avrunding på kveldene, ble det arrangert kaféè og aktiviteter av mange slag.

Aktivitet og fellesskap i Brunstad ungdomsklubb 

Den samarbeidende foreningen Brunstad ungdomsklubb (BUK) ivaretar, ved hjelp av økonomiske støtte fra BKM, en del av aktivitetstilbudet for unge i BKM -Bergen. BUK består av mange grupper med ulike fritidstilbud. Ukentlig møtes gruppene til sammenkomster hvor de engasjerer seg i sine hobbyer i et sosialt og kristent fellesskap. 

Ungdommene tilknyttet BUK deltok på fire internasjonale ungdomscamper gjennom 2019. Påskecamp, Sommercamp, Høstcamp og Romjulscamp var begivenhetsrike arrangementer med gjennomsnittlig 140 aktive deltakere fra Bergensregionen. 

I mai ble seks deltakere fra BKM utfordret til å sykle fra Bergen til Stord på tandemsykkel. Formålet var å skape engasjement rundt BUK og samle inn penger til foreningens arbeid for ungdom. Sykkelturen kunne følges på live-stream og seerne kunne også oppdateres via et mobilt livestudio. Dagen ble avrundet med en fest for medlemmer i alle aldre.