Barnas aktiviteter

Gjennom 2017 har det vært arrangert faste samlinger for barn i aldersgruppene 3-7 år og 8-12 år. Arbeidet er ledet av Solveig og Erlend Skutle, sammen med et team av engasjerte medarbeidere. Hver søndag formiddag har disse lagt vekt på å formidle temaer og fortellinger fra den kristne tro på en måte som er tilpasset barnas nivå. Sang og musikk er en viktig del av samlingene, sammen med fortelling og ulike aktiviteter.

Sommerhalvåret ble rundet av med “Søndagsskolens dag”, en samling for hele menigheten på St.Hans. Samlingen gav en introduksjon til tema for barnas møter på årets sommerkonferanse.  Deretter fulgte natursti med varierte poster, grilling, felleskap og stemning rundt bålet.

Barna i BCC Bergen er også engasjert gjennom foreningen Aktivitetsklubben, som møtes ukentlig. Gjennom forskjellige interessegrupper kan jenter og gutter i alderen 7-12 år oppleve vennskap og mestring på ulike områder. Nytt av året er turnhallen med god plass for spreke og spretne barn. Det har også blitt laget til en skatehall, hvor blant annet AK-gruppen “Scooter” ruller jevnlig.