Seniorleder

Eva Holm Andersen har vært en aktiv dame hele livet. Etter å ha fostret opp en barneflokk og å ha vært yrkesaktiv til pensjonsalderen nådde henne, skulle en tro hun var klar for å nyte pensjonisttilværelsen. Men der er ikke Eva, eller det vil si, hun nyter tilværelsen på sin måte. Hun liker seg best der det skjer noe, og hun er både nytenkende og impulsiv i sin gjerning som leder for seniortreffet.

BCC- Bergen startet opp med seniortreff i år 2000. Siden den gang har både fasiliteter og innhold endret seg.

Det er ca. 45 eldre i BCC-Bergen som jevnlig samles til seniortreff. En gang i måneden er det en fast samling, men med Eva sin impulsivitet kan det fort bli både to og tre aktiviteter i løpet av måneden. «Her i Bergen kan man ikke planlegge en tur og satse på fint vær. Den dagen solen skinner, sier hun og ler, er det bare å hive seg på telefonen og sende rundt melding på telegram om at det blir båttur». Det er lett å forstå at Eva er en litt over gjennomsnittet forovervendt dame i 70 årene, for mange i den alderen har telegram en helt annen betydning.

«Jeg er selv en frisk og aktiv person som føler jeg har mye energi og opplever en stor glede ved å engasjere meg i dette arbeidet. Eldre mennesker er opptatt av god livskvalitet. Det å oppleve samhold og fellesskap gjennom aktiviteter er noe som verdsettes høyt». Det er lett å tro Eva når hun sier dette, hun formelig lyser av energi.

«Mange er friske og har mye energi», forteller Eva. «Andre er trøtt og sliter med helsen. Her kommer alle som de er, og de spreke hjelper de mindre spreke. Det er viktig at alle blir sett og kjenner tilhørighet i et inkluderende felleskap».

Videre presiserer hun at ikke alt er basert på impulsivitet. «De faste samlingene planlegges i god tid slik at det blir et mangfold gjennom året, og at aktiviteter blir varierte, og passer for alle».

Eva opplever at det har vært en endring i samfunnet blant de eldre. Der det tidligere var stort fokus på at de eldre måtte spare for å ha størst mulig arv til barna, er det nå mange eldre som sier at barna oppmuntrer dem til å bruke penger på egne opplevelser. Den engasjerte seniorlederen avslutter med at hun håper å kunne holde på med dette givende arbeidet i mange år framover, og det vet vi at det er 45 andre som også håper på.